Input:

R 231/1950 (tr.); Garance

č. 231/1950 Sb. rozh. tr.
K otázce rozhraničení skutkových podstat zločinu velezrady podle § 1 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky (spolčení k činu uvedenému v odstavci 1 tohoto zákonného ustanovení), a přečinu sdružování proti státu podle § 2 odst. 1 uved. zák. (spolčení k podvratné činnosti).
Pokus spolčení je možný. O takový pokus jde (§ 1 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb.), jestliže pachatelův dopis, kterým mělo být podle pachatelova záměru spolčení uskutečněno, byl zabaven dříve než došel adresátovi.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 19. dubna 1950.)
Obžalovaný – technický úředník – napsal dopis jednomu představiteli československé reakční emigrace, která má za cíl změnit násilím lidově demokratické zřízení československé republiky, a předal jej jinému za účelem illegální přepravy do ciziny. Dopis byl při celní prohlídce zabaven. V dopise se nabídl obžalovaný zmíněnému cizímu činiteli, že mu bude nápomocen v jeho velezrádných snahách, a schvaloval jeho dosavadní postup.
Státní soud v Praze uznal obžalovaného vinným pokusem prečinu sdružování proti státu podle § 8 tr. zák. 1852 a § 2 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu Edově demokratické republiky.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání státního prokurátora a uznal obžalovaného vinným pokusem zločinu velezrady podle § 8 tr. zák. 1852 a § 1 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb.
Z důvodů:
Napadený rozsudek odůvodňuje svůj závěr o tom, že jednání obžalovaného obsahuje pouze znaky skutkové podstaty nedokonaného přečinu sdružování proti státu podle § 8 tr. zák. 1852 a § 2 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb. a nikoliv zažalovaného zločinu nedokonané velezrady podle § 8 tr. zák. 1852 a § 1 odst. 1 písm. c), odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., jednak tím, že cílem československé reakční emigrace je podvracet ve spojení s nepřáteli naší republiky její lidově demokratické zřízení a společenskou a hospodářskou soustavu, které jsou zaručeny ústavou, jednak tím, že napsání zmíněného dopisu a dopis sám svou povahou nejsou způsobilé vést k realisaci těchto cílů a k ohrožení těch