Input:

R 230/1949; Garance

č. 230/1949 Sb. rozh. obč.
Náklady sporu přisouzené straně, která byla zastoupena advokátem, může advokát vymáhat exekučně vlastním jménem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 29. července 1949, R1171/49.)
Podle rozsudku, kterým byly procesní straně zastoupené advokátem přisouzeny náklady sporu, navrhl advokát vlastním jménem jako vymáhající strana povolení exekuce k vydobytí těchto útrat.
Okresní soud v Hodoníně zamítl návrh na povolení exekuce s tím, že navrhovatel nemá exekuční titul, neboť předložený rozsudek zní na jinou osobu.
Krajský soud exekuci povolil.
Z důvodů:
Ve sporu bylo žalobci