Input:

R 23/1950 (tr.); Garance

č. 23/1950 Sb. rozh. tr.
Podvod je dokonán oklamáním (uvedením v omyl); není třeba, aby škoda skutečně nastala.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 11. května 1949, To 38/49.)
Obžalovaný pozměnil obsah školní zprávy vydané ředitelstvím obecné školy chlapecké v K. tím, že v označení uvedeného ředitelství školy připsal zkratku „měšť.“ a že vymazal údaj o oddělení a postupném ročníku. Takto pozměněnou školní zprávu předložil s dalšími doklady se žádostí o přijetí do SNB na velitelství stanice SNB v M., kde falšování bylo zjištěno.
Okresní soud v Novém Boru uznal obžalovaného vinným zločinem nedokonaného podvodu podle §§ 8,197,199 písm. d) tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání veřejného žalobce do tohoto rozsudku.
Z důvodů:
Odvoláním domáhá se veřejný žalobce změny kvalifikace činu obžalovaného na dokonaný zločin podvodu podle §§ 197, 199 d) tr. zák. neprávem. Obžalovaný falšoval školní vysvědčení obecné chlapecké školy, aby mu dal charakter vysvědčení školy měšťanské, za tím účelem, aby na jeho podkladě byl přijat do SNB. Měly tudíž jeho činností býti uvedeny v omyl orgány rozhodující o přijetí do Sboru národní bezpečnosti a měl tím býti poškozen československý stát na svém právu, aby do SNB byly