Input:

R 229/1949; Garance

č. 229/1949 Sb. rozh. obč.
Podle smlouvy o prodeji zemědělského pozemku, která byla schválena ministerstvem zemědělství podle § 13 zák. č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, lze vložit do pozemkové knihy vlastnické právo pro kupitele, třebas nebyl vykázán souhlas okresního národního výboru podle § 18, odst. 3 zák. č. 139/1947 Sb. ve znění zák. č. 35/1948 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 15. července 1949, R1161/49.)
Navrhovatel koupil zemědělský pozemek a žádal u knihovního soudu, aby mu bylo vloženo do pozemkové knihy vlastnické právo na tuto nemovitost.
Okresní soud v Uherském Hradišti žádost zamítl z těchto důvodů: Podle potvrzení ministerstva zemědělství z 12. dubna 1949 byl dán souhlas k převodu vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v kupní smlouvě ve smyslu § 13 zák. č. 46/1948 Sb. Tento souhlas nenahrazuje souhlas okresního národního výboru k zcizení nemovitosti podle § 18, odst. 3 zák. č. 139/1947 Sb. ve znění čl. I zák. č. 45/1948 Sb. účelem § 13 zák. č. 46/1948, Sb. je zachycení disposic majetkem podléhajícím výkupnímu řízení, kdežto účelem schvalovacího aktu okresního národního výboru je zkoumání