Input:

R 228/1949; Garance

č. 228/1949 Sb. rozh. obč.
Ustanovenie § 413 OSP o výlučnej príslušnosti súdu predošlého sporu pre žalobu o zmenu výšky prisúdených dávok alebo ich trvania neplatí, ak bol napadnutý rozsudok. vynesený súdom, ktorý má sídlo v cudzozemsku. V takom prípade je pre túto žalobu príslušný tuzemský súd podľa všeobecných ustanovení občianskeho súdneho poriadku.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 8. júla 1949, Co 420/48.)
Pro maloletého určil výživné Okresný súd v ócsi (Maďarsko) rozsudkom zo dňa 12. novembra 1942. Žalujúca strana žalovala o zvýšenie výživného na Okresnom súde v Nových Zámkoch ako súde príslušnom podľa terajšieho bydliska žalovaného. Žalovaný namietal mimo iného aj