Input:

R 225/1950; Garance

č. 225/1950 Sb. rozh. obč.
Soud nemůže odmítnout žalobu jen proto, že plná moc zástupce žalovaného bydlícího v cizině, kterou předložil žalobce, nebyla řádně ověřena. V takovém případě doručí soud žalobu žalovanému přímo.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 21. června 1949, R XVI 96/49.)
Žalovaný, který bydlí v cizině, prodal svou nemovitost v československé republice žalobci a k podpisu trhové smlouvy zmocnil svého otce. Poněvadž plná moc nebyla řádně ověřena, bylo v pozemkové knize jen zaznamenáno vlastnické právo pro kupujícího s tím, aby o spravení záznamu byla podána žaloba do jednoho roku od doručení usnesení, žalobce se nyní domáhá žalobou spravení záznamu