Input:

R 225/1949; Garance

č. 225/1949 Sb. rozh. obč.
Byla-li kupní smlouvou prodána celá nemovitost a okresní národní výbor vyslovil souhlas podle § 5 vl. nař. č. 218/1938 Sb. jen se zcizením jedné ideální poloviny nemovitosti, nestala se tím kupní smlouva platnou ani zčásti a nelze podle ní povolit vklad vlastnického práva pro kupitele na jednu ideální polovinu nemovitosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 22. června 1949, R 92/49.)
Kupní smlouvou z 21. ledna 1946 prodali manželé A domek se zahradou manželům B za 38.000 Kčs. Výměrem z 18. února 1949 vyslovil okresní národní výbor svůj souhlas toliko se zcizením ideální poloviny nemovitostí náležejících manželce A.
Okresní soud v Havlíčkově Brodě povolil k žádosti manželů B vklad vlastnického práva pro každého z nich jednou polovinou na ideální polovinu nemovitostí připsaných manželce A podle této částečně schválené kupní smlouvy.
Krajský soud vyhověl rekursu prodávajících manželů a zamítl knihovní návrh.
Z důvodů:
V kupní smlouvě z 21. ledna 1946 byl vyjádřen jediný právní poměr, v němž na jedné straně byli jako prodatelé manželé A a na druhé straně jako kupitelé manželé B (§ 914 obč. zák.). Poněvadž šlo o smluvní zcizení nemovitostí uvedených v § 1, odst. 1 vl. nař. č. 218/1938 Sb., bylo třeba k platnosti právního jednání, jímž zmíněný právní poměr byl založen, úředního souhlasu podle § 5 uved. vl. nař. Okresní národní výbor vyslovil svůj souhlas se zcizením ohledně ideální poloviny nemovitostí náležejících manželce A, nedal však souhlas ke zcizení ideální poloviny nemovitostí náležejících manželu A. Tím se však ono právní jednání nestalo platným ani vcelku, ani zčásti (§ 1, odst. 3 uved. vl. nař.). Celé zmíněné právní jednání se nestalo platným proto, že podle výslovného znění výměru se souhlas týkal pouze