Input:

R 223/1949; Garance

č. 223/1949 Sb. rozh. obč.
Zrušil-li příslušný orgán národní správu konfiskované majetkové podstaty, aniž bylo učiněno opatření o likvidaci podniku, spravuje tuto majetkovou podstatu Fond národní obnovy přímo ze zákona jako zatímní správce konfiskovaného majetku. Není třeba, aby se správy ujal zvláštním prohlášením nebo činem.
Fond národní obnovy jako zatímní správce konfiskované majetkové podstaty je stranou ve sporu týkajícím se této podstaty.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 21. června 1949, Co III 89/49.)
Spořitelna a záložna A podala směnečnou žalobu proti národní správě firmy B, která byla konfiskátem. V době podání směnečné žaloby byl národní správce nezvěstným a okresní národní výbor navrhl firmu k likvidaci. Místní národní výbor pak národní správu zrušil. Žalující strana na to jako žalovanou stranu označila Fond národní obnovy v Praze, jako zatímního správce konfiskované majetkové podstaty firmy B. Směnečný platební příkaz byl doručen Fondu národní obnovy, který podal směnečné námitky a uplatňoval zmatečnost směnečného platebního příkazu a celého řízení proto, že národní správce nebyl odvolán.
Okresní soud v České Lípě ponechal v platnosti směnečný platební příkaz a v důvodech uvedl: žalující strana právem žaluje Fond národní obnovy jako zatímního správce konfiskované majetkové podstaty. Je pojmově vyloučeno, aby národní správce fungoval dále tam, kde není národní správy. Dosavadní národní správce přestal být rozhodně národním správcem, když byla národní správa zrušena. Kde není národního správce neb likvidátora, je Fond národní obnovy oprávněn spravovat konfiskovaný majetek daný pod národní správu nebo určený k likvidaci.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalované strany a