Input:

R 222/1950; Garance

č. 222/1950 Sb. rozh. obč.
Exekuci na pohledávku záležející ve vázaném vkladu lze povolit jen, předloži li vymáhající věřitel svolení Likvidačního fondu měnového.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 6. února 1950, R III25/50.)
Okresní soud ve Šternberku povolil vymáhajícímu věřiteli exekuci zabavením pohledávky dlužníka, záležející ve vázaném vkladu, a jejím přikázáním k vybrání.
Krajský soud zamítl k rekursu dlužníka návrh na povolení exekuce.
Z důvodů:
Vymáhající věřitel se domáhá k dobytí své pohledávky, t. j. nákladů sporů, přisouzených již po obnovení československé měny (dekr. č. 91/1945 Sb.) a po 16. únoru 1946, povolení exekuce na vázaný vklad dlužníkův.
Podle § 3 zák. č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, vstupuje tento Fond na