Input:

R 222/1949; Garance

č. 222/1949 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 227/1946 Sb., o některých opatřeních v občanských věcech právních.
Nelze povolit odklad exekuce nuceným vyklizením bytu podle § 4 uved. zák., jestliže dlužník opětovně neplatí náhradu za užívání bytu (§ 6), v důsledku čehož není vymáhající věřitel s to splnit povinnosti plynoucí z dluhu zajištěného na domě.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 14. června 1949, R XXII 99/49.)
Okresní soud civilní v Praze zamítl návrh povinné strany na odklad exekuce nuceným vyklizením bytu podle § 4 zák. č. 227/1946 Sb. Soud zjistil, že povinná strana dluhuje na náhradě za užívání bytu podle § 6 uved. zák. 7.456 Kčs. Proto neobnovila vymáhající strana nájemní poměr s povinnou stranou, jak zamýšlela. Povinná strana se o placení náhrady ani nesnaží. Výnos z domu nestačí k splnění povinností plynoucích z hypotéky. Proto soud zamítl návrh povinné strany pro nedostatek podmínek odkladu exekuce.
Krajský soud nevyhověl stížnosti povinné strany.