Input:

R 219/1950; Garance

č. 219/1950 Sb. rozh. obč.
Státní veřejné nemocnice nejsou samostanými podměty práv a závazků a nemohou být stranou v soudním řízení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 19. Jedna 1950, R IV 235/49.)
Okresní soud v Novém Jičíně zamítl návrh vymáhajícího věřitele, aby mu byla povolena proti Státní veřejné nemocnici v Novém Jičíně exekuce zabavením, uschováním a prodejem svršků.
Proti tomuto usnesení podal vymáhající věřitel rekurs.
Krajský soud změnil z podnětu rekursu usnesení okresního soudu tak, že se návrh vymáhajícího věřitele na povolení exekuce odmítá.
Z důvodů:
Jako dlužník je označena Státní veřejná nemocnice v Novém Jičíně. Státní veřejné nemocnice jsou ústavy státní bez samostatné právní subjektivity. Zestátnění nemocnic bylo již dříve přípustné podle zmocňovacího zákona č. 242/1920 Sb., o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních v republice československé. Nyní bylo důsledně provedeno