Input:

R 217/1949; Garance

č. 217/1949 Sb. rozh. obč.
Po účinnosti ústavy 9. května má sice matka společnou povinnost s otcem k výživě dítěte, ale hodnotu práce, kterou matka vynakládá na osobní péči o dítě, nutno započíst do jejího příspěvku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 31. května 1949, R II 107/49.)
Okresní soud na Vsetíně uložil muži, který uznal otcovství k dítěti zrozenému mimo manželství, aby platil na výživném 700 Kčs měsíčně. Vycházel při tom ze zjištění, že dítě je teprve několik měsíců staré, otec je svobodný a vydělává 900 Kčs týdně, matka je nemajetná a není výdělečně zaměstnána.
Krajský soud nevyhověl rekursu otce.
Z důvodů:
Rovnost muže a ženy v rodině a ve společnosti (§ 1, odst. 2 ústavy 9. května) přivodila změnu obsahu ustanovení občanského zákoníka v tom smyslu, že povinnost k výživě dítěte není již uložena především otci a jen podpůrně matce, nýbrž oběma rodičům společně, takže dnes i matka za otce neprovdaná musí zpravidla také částečně nést náklady výživy dítěte. Tato vyživovací povinnost obou rodičů nesmí však být chápána mechanicky, nýbrž nutno vzít zřetel na majetkové a výdělkové možnosti každého rodiče, jinak by vznikla faktická nerovnost. V daném