Input:

R 213/1949; Garance

č. 213/1949 Sb. rozh. obč.
Ustanovení § 29 j. n. platí i v řízení nesporném. Nesporný soud vysloví podle § 44 j. n. svou nepříslušnost a přikáže věc soudu příslušnému jen tehdy, byl-li nepříslušným již v době zahájení řízení, nikoliv však, stal-li se nepříslušným až za řízení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 10. května 1949, R XIX 66/49.)
Okresní soud civilní v Praze vyslovil svou nepříslušnost k vyřízení restitučního návrhu a postoupil věc podle § 44 j. n. okresnímu soudu ve Šternberku jako soudu příslušnému. V odůvodnění usnesení uvedl, že restituční návrh byl podán proti firmě A v Praze, během řízení však byla tato firma znárodněna a začleněna do národního podniku B ve Šternberku. Poněvadž tento národní podnik vstoupil do řízení na místo firmy A jako restituentův odpůrce, je příslušným k vyřízení restitučního návrhu podle § 10, odst. 1 zák. č. 128/1946 Sb. okresní