Input:

213/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se platnost vládní nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska Garance

č. 213/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se platnost vládní nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1947,
jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 1 a 6, § 9, odst. 1 a § 17, odst. 3 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona) a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva (služební pragmatiky):
§ 1.
(1) Platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých