Input:

213/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se platnost vládní nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska Garance

č. 213/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se platnost vládní nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1947,
jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 1 a 6, § 9, odst. 1 a § 17, odst. 3 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona) a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva (služební pragmatiky):
§ 1.
(1) Platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických