Input:

R 212/1949; Garance

č. 212/1949 Sb. rozh. obč.
Národní správce není zaměstnancem podniku, který spravuje, nebyl-li jím již dříve, a nemá proto nároku na náhradu za práci přes čas. Přísluší mu jen odměna podle § 23 dekr. č. 5/1945 Sb., kterou stanoví orgán veřejné správy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech ze 4. května 1949, Co 4/49.)
Žalovaný jako národní správce podniku vybral si odměnu za práci přes čas v částce 16.800 Kčs. Když žalovaný byl správcovské funkce zproštěn, žalovala jej národní správa podniku o vrácení uvedené částky.
Okresní soud v Kraslicích žalobě vyhověl.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalovaného.
Z důvodů:
Prvý soud správně usoudil, že poměr žalovaného k žalobkyni jako bývalého národního správce řídí se dekretem č. 5/1945 Sb. a není poměrem zaměstnaneckým; jde zde o poměr veřejnoprávní. Nemůže proto národní správce uplatňovat nárok na náhradu za práce přes čas, kterýžto nárok má za základ právě poměr zaměstnanecký. Národnímu správci náleží odměna správcovská podle § 23 dekr. č. 5/1945 Sb., již stanoví orgán veřejné správy příslušný podle § 7 uved. dekr.