Input:

21/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017 Garance

č. 21/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017

  
Ve znění tiskové opravy č. 59/2024 Sb.
  
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2017 byly v New Yorku přijaty změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu1) .
Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listiny o přijetí změn Českou republikou, podepsané prezidentem republiky dne 3. dubna 2020, byly uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Statutu, dne 10. července 2020.
Změny vstoupily v platnost na základě článku 121 odst. 5 Statutu dne 2. dubna 2020. Pro Českou republiku vstoupily v platnost dne 10. července 2021.
Anglická znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
 
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.
 

  
PŘEKLAD
Organizace spojených národů

Reference: C.N.126.2018.TREATIES-XVIII.10 (depozitářské oznámení)
  
ŘÍMSKÝ STATUT MEZINÁRODNÍHO TRESTNÍHO SOUDU
ŘÍM, 17. ČERVENCE 1998
ZMĚNA ČLÁNKU 8 ŘÍMSKÉHO STATUTU
(OSLEPUJÍCÍ LASEROVÉ ZBRANĚ)
Generální tajemník Organizace spojených národů, jednaje z postavení depozitáře, sděluje následující:
Dne 14. prosince 2017 na svém 12. plenárním zasedání přijalo Shromáždění smluvních stran Římského statutu prostřednictvím rezoluce ICC-ASP/16/Res.4, v souladu s článkem 121 odst. 1 a 2 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, změnu článku 8 Římského statutu spočívající v doplnění čl. 8 odst. 2 písm. b) bodu (xxix) a čl. 8 odst. 2 písm. e) bodu (xviii) vztahujícího se ke zbraním specificky sestrojených tak, aby jejich výlučným bojovým účinkem nebo jedním z bojových účinků bylo způsobení trvalého oslepnutí nechráněného zraku, tj. nechráněných očí nebo očí opatřených pomůckami korigujícími zrak.
Kopie textu změny v arabském, čínském, anglickém, francouzském, ruském a španělském jazyce je připojena v příloze.
8. března 2018
Příloha
Anglicky
Změna, která má být vložena jako čl. 8 odst. 2 písm. b) bodu (xxix) a čl. 8 odst. 2 písm. e) bodu (xviii)
Používání laserových zbraní specificky sestrojených tak, aby jejich výlučným bojovým účinkem nebo jedním z bojových účinků bylo způsobení trvalého oslepnutí nechráněného zraku, tj. nechráněných očí nebo očí opatřených pomůckami korigujícími zrak;
  
Organizace spojených národů
Reference; C.N.125.2018.TREATIES-XVIII.10 (depozitářské oznámení)
  
ŘÍMSKÝ STATUT MEZINÁRODNÍHO TRESTNÍHO SOUDU
ŘÍM, 17. ČERVENCE 1998
ZMĚNA ČLÁNKU 8 ŘÍMSKÉHO STATUTU
(ZBRANĚ, JEJICHŽ PRIMÁRNÍM ÚČINKEM JE ZRANĚNÍ STŘEPINAMI, KTERÉ JSOU V LIDSKÉM TĚLE NEZJISTITELNÉ RENTGENOVÝMI