Input:

R 21/1953; Garance

č. 21/1953 Sb. rozh. obč.
Odpor proti platebnímu rozkazu nelze vzít účinně zpět. Podáním odporu se platební rozkaz ruší a nutno ustanovit rok k ústnímu jednání o žalobě bez ohledu na pozdější projev žalovaného, že béře odpor zpět.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci ze 16. září 1952, 10 Ok 212/52.)
V rozkazním řízení podal žalovaný proti platebnímu rozkazu včas odpor, který pak vzal písemným podáním zpět.
Okresní soud v Šumperku přiznal usnesením zpětvzetí odporu žalovaným účinnost a uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci další náklady řízení, jež mu vzešly po podání odporu.
Krajský soud ke stížnosti žalobce usnesení okresního soudu zrušil a vrátil věc soudu prvé stolice, aby o žalobě dále jednal a znovu rozhodl.
Z