Input:

R 201/1949; Garance

č. 201/1949 Sb. rozh. obč.
Byl-li na pozemku, jehož ideální polovina byla darována, postaven dům, nabyl obdarovaný ideální poloviny tohoto domu přírůstkem (§§ 294, 297 obč. zák.). Dopustil-li se obdarovaný poté nevděku vůči dárci, není dárce oprávněn domáhati se vrácení ideální poloviny darovaného pozemku i s domem, nýbrž má jen nárok na vrácení obohacení, kterého se obdařenému darem dostalo.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. dubna 1949, Rv 1290/48.)
Žalobce tvrdil, že ze svých peněz zakoupil domek a daroval jeho ideální polovinu své snoubence, nyní žalované, a svolil k tomu, aby i byla zapsána jako spoluvlastnice pozemku do pozemkové knihy. Po uzavření manželství se žalovanou postavil žalobce na společné nemovitosti dům a to, jak v žalobě tvrdil, výlučně svým nákladem. Později bylo manželství sporných stran rozloučeno z viny žalované a žalobce odvolal darování ideální poloviny nemovitosti žalované pro nevděk a domáhá se jejího vrácení. Žalovaná namítla ve sporu mimo jiné, že dům nebyl vystavěn výlučně z peněz žalobcových, nýbrž společným nákladem obou stran.
Nižší soudy (bývalý krajský soud civilní v Praze a zemský soud v Praze jako odvolací) zamítly žalobu. Tyto soudy zjistily, že na stavební parcele, jejíž ideální polovinu žalobce žalované daroval, byl společným nákladem žalobce a otce žalované postaven dům. Otec žalované učinil náklad za žalovanou. Podle názoru nižších soudů nešlo prý za tohoto stavu již o čistou darovací smlouvu, nýbrž o darování smíšené, při