Input:

R 20/1955 (tr.); Garance

č. 20/1955 Sb. rozh. tr.
Jestliže řidič auta z nedbalosti náhle zastaví vozidlo a jestliže proto na ně narazí jiné auto za ním jedoucí a řízené řidičem rovněž nedbale, takže tím vznikne na vozidlech, o nichž mohli řidiči vědět, že jsou národním majetkem, škoda nikoli nepatrná, dopouští se řidiči obou vozidel trestného činu poškozování národního majetku podle § 246 tr. zák.
(Rozhodnutí lidového soudu v Kraslicích z 20. dubna 1954, T 64/54.)
Obviněný A řídil na státní silnici II. třídy osobní auto patřící KSČ. Za ním řídil obviněný B na téže silnici osobní auto ONV v N. Řidiči, kteří se vzájemně znali, si byli vědomi tohot .že obě auta jsou národním majetkem, resp. socialistickým společenským vlastnictvím. Auto řízené obviněným B jelo za autem KSČ ve vzdálenosti asi 20 m. Silnice byla silně zledovatělá, neposypaná a svažovala se dolů ve směru jízdy obou aut. Byla již značná tma, takže vozidla měla rozsvěcená dálková světla. Oba obvinění jeli rychlostí asi 35–40 km. Když obviněný A vyjížděl z lesa, spatřil proti sobě na vzdálenost 60 až 70 m v protisměru jedoucí saně. Saně jely po pravé straně silnice ve směru své jízdy. Když je obviněný A spatřil, silněji přibrzdil, následkem čehož dostal na kluzké vozovce smyk. Proto uvolnil brzdy a snažil se auto vyrovnat a saně obejet po pravé straně, při čemž opět pozvolna přibrzďoval, zachytil však přesto levým zadním blatníkem za zadek saní, aniž je poškodil. Tím se auto odrazilo a dostalo se pravým předním kolem do sněhu na pravém okraji vozovky. V téže chvíli zhasl motor a auto se zastavilo. Když obviněný B, řídící zadní auto, spatřil tuto situaci, stočil vůz náhle doprava ve snaze zastavit jej ve sněhu bez náhlého zabrzdění, jež by bylo při značné rychlosti mělo za následek smyk. Vůz se však nezastavil tak, jak obviněný B očekával, nýbrž narazil prudce do auta KSČ, na kterém vznikla škoda přes 2000 Kčs; na autě ONV vznikla škoda jen nepatrná. Auto KSČ bylo kromě toho vyřazeno z provozu na dobu asi dvou měsíců.
Lidový soud uznal oba obviněné vinnými trestným činem poškozování národního majetku podle § 246 tr. zák.
Z odůvodnění:
Obvinění doznali, že jeli před nehodou rychlostí asi 35 až 40 km na zledovatělé neposypané vozovce. Již touto rychlostí porušili za uvedených podmínek ustanovení § 25 odst. 2 a 6 vyhlášky býv. ministerstva národní bezpečnosti č. 196/1953 Ú. l., neboť na zledovatělé vozovce měli jet zvlášť mírnou rychlostí, t. j. rychlostí nejvýše 25 km. Tato