Input:

R 2/1950 (tr.); Garance

č. 2/1950 Sb. rozh. tr.
K naplnění skutkové podstaty zločinu sdružování proti státu podle § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, není třeba, aby organisace byla založena výslovným projevem účastníků, jestliže podle jejich činů není pochybnosti o tom, že je takto prováděna souhlasná vůle zúčastněných.
Je nerozhodné, že jde o organisaci anonymní, kde jeden člen nezná druhého, jestliže pravidla pro jednotlivé členy jsou totožná a všemi je sledován společný cíl.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. z 30. září 1949, To V 331/49.)
Obžalovaný dostal poštou od neznámého odesilatele leták s protistátním obsahem snažícím se podvracet samostatnost a lidově demokratické zřízení republiky. V letáku byla výzva, aby každý příjemce leták několikrát (nejméně 10krát) opsal a poslal svým nejlepším známým. Obžalovaný tak učinil a rozeslal opis letáku šesti osobám.
Okresní soud v Lounech uznal obžalovaného vinným přečinem šíření poplašných zpráv podle § 32 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. V důvodech uvedl, že činnost obžalovaného nenaplňuje skutkovou podstatu zločinu sdružování proti státu podle § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb., protože toto ustanovení předpokládá, že pachatel založil určitou protistátní organisaci nebo k takové organisaci přistoupil, nebo že se účastní její činnosti anebo ji nebo její členy podporuje v podvratných snahách, kdežto v souzeném případě nebylo zjištěno, o jakou organisaci se konkrétně jedná, jak se obžalovaný účastnil její činnosti a že by alespoň věděl o existenci takové organisace, a není vyloučeno, že mu leták zaslal jednotlivec bez spojení s nějakou organisaci.
Krajský soud uznal obžalovaného vinným zločinem sdružování proti státu podle § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb.
Z důvodů:
Z obsahu letáku došlého obžalovanému bylo zřejmo, že je v proudu akce směřující k podvracení samostatnosti a lidově