Input:

198/1949 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vl. nařízení č. 181/1949 Sb. o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě Garance

č. 198/1949 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vl. nařízení č. 181/1949 Sb. o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 27. července 1949
o opravě tiskové