Input:

198/1947 Sb., Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění Archiv

č. 198/1947 Sb., Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
[zrušeno nepřímo č. 65/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra sociální péče
ze dne 24. listopadu 1947,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění.
Ministr sociální péče vyhlašuje v dohodě s pověřenectvem pro sociální péči podle § 3, odst. 5 a §§ 5 a 9, zákona ze dne 12. února 1946, č. 29 Sb., kterým se zavádějí pracovní průkazy:
Čl. I.
Vyhláška ministra sociální péče č. 184/1946 Sb. se mění takto:
1. § 4, odst. 2 zní:
Osobám, které po účinnosti této vyhlášky vstupují do zaměstnání a pracovní průkaz dosud nemají, bude pracovní