Input:

R 197/1949 (tr.); Garance

č. 197/1949 Sb. rozh. tr.
Hanobení V. I. Lenina je hanobením představitele spojeneckého státu ve smyslu § 42 zák. č. 231/1948 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě ze 7. října 1919, To 237/49.)
Okresní soud v Třešti uznal obžalovaného vinným přečinem hanobení spojeneckého státu podle § 42 zák. č. 231/1948 Sb., který obžalovaný spáchal hanobením jeho představitele tím, že v předsálí biografu veřejně pronesl hanlivý výrok o V. I. Leninovi.
V důvodech uvedl:
Výrok pronesený obžalovaným naplňuje podle přesvědčení soudu skutkovou podstatu hanobení spojeneckého státu podle § 42 zák. č. 231/1918 Sb. Je sice správné, že Lenin je již mrtev a není tedy dnes přímým představitelem spojeneckého státu SSSR. Nemůže vsak být pochyby o tom, že se Lenin jak svou činností před revolucí 1917. tak i svou pozdější činností v SSSR stal nejen jako praktický politik, nýbrž i jako politický a národohospodářský theoretik tvůrcem, zakladatelem a představitelem spojeneckého státu SSSR a že tímto jeho představitelem zůstává i nadále. Je proto jeho hanobení útokem na osobu, která i dnes symbolisuje spojenecký stát SSSR. Jednání obžalovaného, jímž je hanoben představitel spojeneckého státu SSSR, je způsobilé ohroziti dobré vztahy republiky k tomuto spojeneckému státu, že obžalovaný jednal v tomto úmyslu, o tom nemůže být pochyb vzhledem k jeho ostatním výrokům, že totiž „co je komunistické, toho že má všeho dost“. Nemůže být pochyby o tom, že si obžalovaný byl vědom toho, že jeho výrok je hanobením představitele spojeneckého státu, a to již vzhledem k tomu, že si,