Input:

R 196/1949 (tr.); Garance

č. 196/1949 Sb. rozh. tr.
Splnomocnenec Okresného akčného výboru Národnej fronty je verejným funkcionárom podľa § 20 zák. č. 231/1948 Sb.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 4. októbra 1949, To 103/49.)
Okresný súd v Prešove uznal obžalovaných vinnými zločinom zbúrenia podľa § 20, ods. 1 zák. č. 231/1948 Sb.
Krajský súd zamietol odvolanie obžalovaných z výroku o vine.
Z dôvodov:
Podľa zistenia poškodení P, R a S prišli do obce Š. ako splnomocnenci OAVNF, kde mali informovať občanov o súčasných udalostiach katolíckej akcie. Keď na svolanej schôdzke poškodený P v krátkom prejave predniesol obsah vyhlásenia katolíckej akcie a vyzval k jeho podpisovaniu, nastal v miestnosti hluk a šomranie a keď poškodený P vyzval ku kľudu a upozornil přítomných na dôležitosť vyhlásenia, obžalované A a B kričaly: „Von s ním, von s nimi, zabiť ho.“ Nato ostatní obžalovaní napadli poškodeného P a vytlačovali ho z miestnosti, v ktorej bola schôdzka.
Okresný akčný výbor Národnej fronty treba so