Input:

R 194/1950; Garance

č. 194/1950 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 26 zákona č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních.
Soud rozhodující o schválení smíru uzavřeného nezletilcem uvažuje toliko zájmy nezletilcovy a nepřihlíží k zájmům druhé smluvní strany. Tato strana není účastníkem řízení o schválení smíru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti ze 17. února 1950, R I 87/50.)
A a nezletilý B byli spoluvlastníky domku, v němž bydleli. A žaloval B na rozdělení spoluvlastnictví a v tomto sporu uzavřeli oba smír, v němž se dohodli o způsobu rozdělení spoluvlastnictví k domku a o tom, že má být určeno losem, který z nich se z domu vystěhuje. Nezletilý B nato navrhl, aby opatrovnický soud smír schválil.
Okresní soud ve Strážnici návrh zamítl.
Proti jeho usnesení podal rekurs A.
Krajský