Input:

194/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků Garance

č. 194/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. září 1946,
jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 97, odst. 2, § 98, odst. 2, § 99, odst. 1 a § 101, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
(1) Příloha A vl. nař. č. 104/1927 Sb. se doplňuje takto:
 
Ve služební třídě
se zřizují služební kategorie důstojníků
a předepisuje se předběžné vzdělání pro ustanovení na služební místo, po případě se stanoví způsob doplňování kategorie takto:
Do té kategorie se převádějí podle § 5