Input:

R 193/1949 (tr.); Garance

č. 193/1949 Sb. rozh. tr.
Při jízdě místem, kde na chodníku si hrají děti, je řidič povinen zařídit rychlost motorového vozidla tak, aby mohl včas zastavit, kdyby mu některé z dětí vběhlo neočekávaně do jízdní dráhy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 7. července 1949, To VIII 302/49.)
Obžalovaný jel osobním autem frekventovanou ulicí při dobré viditelnosti rychlostí asi 30 km za hodinu. Na vzdálenost asi 50 m viděl před sebou několik školáků, kteří si hráli na chodníku. Když obžalovaný přijížděl k místu, kde si děti hrály, vběhl mu jeden z chlapců do jízdní dráhy. Tu teprve začal obžalovaný brzdit a snažil se zastavit, resp. nehodě zabránit tím, že stočil vůz doprava ve snaze chlapce objet. Nepodařilo se mu však ani ihned zastavit, ani chlapce objet, zachytil ho pravým blatníkem a nadhodil ho do výše tak, že chlapec spadl za autem na dlažbu a utrpěl lehké zranění.
Okresní soud trestní v Praze uznal obžalovaného vinným přestupkem proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z. Uvedl, že povinnost obžalovaného, aby zachoval nutnou pozornost a bdělost, když viděl na chodníku si hrát několik chlapců, plynula