Input:

R 192/1950; Garance

č. 192/1950 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 73 zákona č. 265/1919 Sb., o právu rodinném.
Při vyměření úhrady na osobní potřeby třeba přihlédnout i ke mzdě, kterou má osoba k úhradě povinná za práci přes čas, jestliže se tato práce opakuje s jistou pravidelností a zvyšuje tak její průměrný výdělek.
(Rozhodnutí.krajského soudu v Hradci Králové z 29. března 1950. R III 77/50.)
Matka pětiletého dítěte navrhla, aby soud uložil jeho otci, aby jí platil výživné na dítě. Otec, který uznal otcovství, uvedl, že jeho mzda činí 3.000 Kčs měsíčně a že jiných příjmů nemá. Projevil ochotu platit na dítě výživné v částce 200 Kčs. Kolisní opatrovník navrhl, aby otci bylo uloženo platit výživné 600 Kčs měsíčně.
Okresní soud v Bydžově uložil otci dítěte platit na výživu 500 Kčs měsíčně a v odůvodnění svého usnesení uvedl: Ze zprávy výrobního družstva krejčovských dělníků v N. zjistil soud, že průměrný hrubý měsíční výdělek otce činí 3.500 Kčs. Ze správy místního národního výboru v N. zjistil soud, že čistý měsíční příjem matky nezletilého činí 1.459 Kčs. Poněvadž otec dítěte nemá jiné vyživovací povinnosti, uznal soud výživné ve výši 500 Kčs měsíčně za přiměřené jeho výdělečným a