Input:

R 192/1949 (tr.); Garance

č. 192/1949 Sb. rozh. tr.
Naplnil-li pachatel svou činností již skutkovou podstatu činu trestného podle zákona o stíhání černého obchodu a podobných pletich, č. 15/1947 Sb., nestává se beztrestným ani splněním přihlašovací povinnosti ke dni 31. prosince 1948 podle příslušné vyhlášky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 28. června 1949, To VIII 290/49.)
Při domovní prohlídce u obžalovaného, který byl obchodníkem textilním zbožím, provedené dne 27. prosince 1948, bylo v různých skrýších v bytě i v obchodní místnosti nalezeno zboží, jež mělo hodnotu 44.861 textilních bodů.
Okresní soud trestní v Praze zprostil obžalovaného obžaloby pro zločin černého obchodu podle § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb.. spáchaný odebráním uvedeného množství textilií normálnímu, zvláště pak řízenému oběhu a spotřebě, a to mimo jiné též proto, že obžalovaný nemohl toto zboží přihlásit podle vyhlášky ministerstev vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, průmyslu, výživy, vnitra a financí z 24. prosince 1948, č. 3290/1948 Úř. l., neboť inventurní soupis zboží měl být podle této vyhlášky sestaven v době od 27. do 31. prosince 1948, obžalovaný byl však zatčen již dne 27. prosince 1948 v 8 hod. 30 min.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce, zrušil napadený rozsudek a vrátil věc nalézacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z důvodů:
Okresní soud