Input:

R 19/1951 (tr.); Garance

č. 19/1951 Sb. rozh. tr.
Pachatel, který pobuřujícím výrokem brojí proti zakládání jednotného zemědělského družstva, pobuřuje tím zároveň proti společenskému řádu republiky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 29. září 1950, To XV 147/50.)
Okresní soud v Místku zprostil obviněného žaloby pro pobuřování proti republice podle § 3 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Obviněný byl žalován pro výrok, který pronesl na schůzi místního sdružení JSČZ v přítomnosti většího počtu osob, když se jednalo o založení jednotného zemědělského družstva.
Okresní soud uvedl mimo jiné
v důvodech:
Uváží-li se, že obviněný požívá dobré pověsti, že pracuje jako zemědělský dělník u strýce, třebaže jeho rodiče vlastní 24 ha půdy, a že se zajímá o četbu pokrokové politické literatury, jejíž pojmy pro své mládí a nedostatek školení v tomto směru úplně správně nechápe, nutno dojít k závěru, že mu nelze přičítat úmysl pobuřovat proti zřizování JZD. Protože nebyl zejména po subjektivní stránce žalovanému trestný čin bezpečně a nepochybně prokázán, zprostil ho soud žaloby.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora, zrušil zprošťující rozsudek a uznal obviněného vinným trestným činem pobuřování proti republice podle § 3 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb. Krajský soud opakoval a doplnil důkazy a zjistil, že se obviněný na schůzi, když se projednávala otázka založení JZD a funkcionáři JSČZ věc vysvětlovali a zdůraznili též, že po vstupu do JZD nikomu půda zabírána nebude, přihlásil sám o slovo a prohlásil mimo jiné, „ať jim (účastníci schůze) nevěří a že JZD jsou samý švindl a podvod“. Dále uvedl krajský soud
v důvodech:
Odvolací soud uvážil, že obviněný pochází z třídy, která má nepřátelský postoj k vybudování socialismu na vesnici, že jeho rodiče jsou vesnickými boháči, právě tak jako jeho strýc, u něhož pracuje nyní proto, že má po něm jednou podědit jeho hospodářství, a že sám byl vychován v duchu kapitalistickém, dále znění