Input:

R 188/1950; Garance

č. 188/1950 Sb. rozh. obč.
Soud může odnít dítě z výchovy rodičů a svěřit je do výchovy jině osobě i tehdy, nejsou-li splněny podmínky pro zbavení rodičovské moci.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 28. února 1950, R II 52/50.)
Okresní soud v Přerově odňal v r. 1943 nezletilé děti (syna a dceru) z výchovy otce a umístil je v ústavě (v dětském domově). Po čase se vrátila z ústavu dcera k otci, kdežto syn byl vychováván osobou A. Později navrhl A, aby mu byla dána do výchovy i dcera a tvrdil, že s ní druhá manželka otcova špatně zachází a že je v zájmu obou dětí, aby byly vychovávány společně.
Okresní soud v Přerově takový návrh zamítl. V odůvodnění svého usnesení uvedl: Nezletilé děti jsou v moci rodičovské (§ 52 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném); není-li jeden z rodičů naživu, náleží rodičovská moc rodiči druhému (§ 55 odst. 2). Tak je tomu v souzené věci, když matka nezletilé je mrtva. Zneužíva li rodič své rodičovské moci nebo zanedbává-li hrubě povinnosti z ní plynoucí, zbaví ho soud rodičovské moci (§ 61 odst. 2). V souzené věci nebyly však zjištěny skutečnosti, které by odůvodňovaly, aby otec byl zbaven rodičovské moci.