Input:

R 188/1949 (tr.); Garance

č. 188/1949 Sb. rozh. tr.
Pachatel zločinu neoznámení trestného činu podle § 35, odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. se dozvěděl hodnověrným způsobem o chystaném trestném činu, nemohl-li být vzhledem k osobě svého informátora a k době a místu sdělení na pochybách o tom, že sdělení odpovídá skutečnosti.
Posouzení důležitosti věci musí pachatel ponechat příslušným orgánům.
Oznámení musí učinit neodkladně. Neomlouvá ho, že to neučinil a pak na to zapomněl.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 19. října 1949, To 116/49.)
Státní soud uznal obžalovaného vinným zločinem podle § 35, odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., který obžalovaný spáchal tím, že neoznámil bezpečnostnímu úřadu, že se chystá zločin velezrady podle § 1, odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obžalovaného do tohoto rozsudku státního soudu.
Z důvodů:
Odvolání spatřuje kusost řízení v tom, že státní soud zamítl návrh obžalovaného na výslech svědků P a R o okolnostech, jimiž by se prokázalo, že obžalovaný hned hlásil každou podezřelou okolnost, a že by proto stejně hlásil i B-ovo počínání a jeho výroky, kdyby se mu byly jevily podezřelými. Leč z okolnosti, že obžalovaný neučinil hlášení o tom, co mu B sdělil o utvořené illegální organisaci, se ještě nedá vyvozovat, že nepřikládal tomuto sdělení žádné důležitosti. Pro posouzení viny obžalovaného je nerozhodné, jak se zachoval v jiných případech. Rozhodné je, že se, jak doznal, dozvěděl od B v únoru 1949, že existuje illegální organisace, která prý zvrátí nynější poměry, a že o tomto sdělení neučinil hlášení. Dozvěděl-li se obžalovaný o illegální organisaci chystající převrat hodnověrným způsobem – a že tomu tak bylo, bude dovoděno dále – bylo podle § 35, odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. jeho povinností případ Oznámit a ponechat příslušným orgánům posouzení důležitosti věci.
Pokud jde o