Input:

R 187/1950; Garance

č. 187/1950 Sb. rozh. obč.
Je-li matka dítěte zaměstnána po část dne mimo domov, není to důvodem, aby jí bylo odňato z výchovy dítě, o něž je v době její nepřítomnosti jinak řádně postaráno.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 13. února 1950, R II 35/50.)
Usnesením okresního soudu v Prostějově z 19. září 1947 byly děti rozloučených manželů dány do výživy a výchovy matce.
Otec dětí se znovu oženil a podal u soudu návrh, aby mu byl jeho syn dán do výživy a výchovy. V svém návrhu uvedl, že má řádnou domácnost, že jeho manželka nikde nepracuje a že by se dítku plně věnovala. To prý matka dítěte činit nemůže, poněvadž je zaměstnána. Matka dětí žádala, aby syn byl ponechán v její výživě a výchově.
Okresní soud v Šumperku zamítl návrh otcův a ponechal děti u matky. Z důvodů: Otec dítěte je ženat a má dvouměsíční dítě. Jeho manželka se stará o toto dítě a není nikde zaměstnána. Jejich byt je světlý a dobře zařízený. Pokud jde o zachovalost otce, není závad. Matka nezletilce je svědomitá a pracovitá dělnice; dítě je čisté zdravé a normálně vyvinuté. Po dobu, po kterou je matka zaměstnána v továrně, je dítě u své babičky, kde je o ně řádně postaráno. Pro posouzení, komu z rodičů má být dáno dítě do výchovy a výživy, jepředevším rozhodný zájem dítěte. Dítě je u své matky dosud po všech stránkách řádně vychováváno. Soud má za to, že pro výchovu dítěte je důležité, aby dítě bylo dále vychováváno svou vlastní matkou, jejíž citový a mravní vztah k němu nemůže jiná osoba nahradit; a tento vztah rovněž prospívá zájmu dítěte. Pod vlivem těchto skutečností je soud přesvědčen, že blaho dítěte vyžaduje, aby zůstalo i nadále u své matky.
Krajský soud nevyhověl rekursu otcovu.
Z důvodů:
Třebas je matka dítěte zaměstnána jako dělnice mimo svůj domov od 7 do 15 hodin a přesto, že tedy v této době nemůže sama na dítě osobně dohlížet, nutno uznat, že je o dítě u ní řádně postaráno. V době nepřítomnosti matčiny je dítě u své babičky s matčiny strany, která o ně řádně pečuje.
Nebylo by proto ani podle názoru soudu rekursního vhodné, aby nezletilec byl odňat z výchovy matčiny a předán do výchovy otcovy, i když by ho jeho nynější manželka byla rovněž schopna řádně vychovávat. Je třeba přiznat význam tomu, že matka chlapce od malička vychovala, kdežto otec o něho valného zájmu dosud nejevil; chlapec je na svou matku zvyklý, jeho řádná výchova je u ní zabezpečena; vyžaduje si tedy jeho zájem jednoznačně, aby u matky zůstal.
* * *
Naše společnost, která směřuje k uskutečnění siocialismu, spočívá na zásadě naprosté rovnoprávnosti muže i ženy ve všech odvětvích společenského života. Ženám byl zabezpečen přístup k vzdělání i k všem povoláním, úřadům a hodnostem (§ 1 ústavy 9. května). Všem občanům – tedy i ženám – byla