Input:

186/1947 Sb., Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky Archiv

č. 186/1947 Sb., Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15.října 1947,
jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15.října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 225/1925 Sb. se mění a zní takto: „Poplatek se vyměřuje podle okolností buď ústně nebo písemně“.
§ 2.
(1) Pevné částky poplatků, stanovené v