Input:

R 184/1949 (tr.); Garance

č. 184/1949 Sb. rozh. tr.
Jde o svádění ke zneužití úřední moci podle §§ 9, 101 tr. z. i tehdy, je-li úředník sváděn k činu, jehož vykonáním by si osoboval větší moc, než mu náleží.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. srpna 1949, Zm I 168/49.)
Krajský soud v Liberci uznal dne 19. listopadu 1948 obžalovaného vinným zločinem nedokonaného svádění ke zneužití úřední moci podle §§ 9, 101 tr. z.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Podle zjištění nalézacího soudu žádal obžalovaný vrchního strážmistra SNB J, kterého znal z dřívější doby, nejprve dopoledne telefonicky a odpoledne, dostaviv se do jeho kanceláře, znovu ústně, aby mu – nečlenu SNB –