Input:

183/1946 Sb., Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů Garance

č. 183/1946 Sb., Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. září 1946
o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Pro stroje a přístroje sazební třídy XL. [vyjma stroje saz. č. 531, 532, 533, 534 a) a poznámky k saz. čís. 538], pro stroje a přístroje saz. čís. 539 (vyjma motory a dynama patřící do poznámky k saz. čís. 539], pro elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení saz. čís. 543 a pro traktory a motorové pluhy saz. pol. 553 d), vyclené v době od 1. července 1946 do 31. prosince 1948, může býti povolena sleva dovozního cla, pokud se v tuzemsku nevyrábějí a pokud jejich dovoz je nutný, aby se zavedl nebo zdokonalil některý obor výroby průmyslové nebo zemědělské nebo aby se obnovil výrobní podnik poškozený válkou.
(2) Rovněž může býti povolena sleva dovozního cla pro nejdůležitější a význačné náhradní