Input:

R 182/1950 (tr.); Garance

č. 182/1950 Sb. rozh. tr.
Předseda senátu je povinen opatřit a provést důkazy, jichž je třeba k spolehlivému řešení otázky viny, třebaže tu není návrh ani veřejného žalobce, ani obžalovaného.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. dubna 1950, Tz I 9/50.)
Okresní soud v Jeseníku uznal obžalovaného vinným přestupkem úmyslného lehkého poškození na těle podle § 411 tr. zák., a to na podkladě zjištění, že obžalovaný pokopal a stloukl poškozenou, která byla ve čtvrtém měsíci těhotenství, takovým způsobem, že následkem toho došlo u ní k potratu.
Krajský soud v Olomouci vyhověl odvolání obžalovaného v otázce podmíněného odsouzení. Veřejný žalobce rozsudku neodporoval.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudky obou stolic a vrátil věc okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z důvodů:
Podkladem odsuzujícího výroku je zjištění okresního soudu, že obžalovaný ztloukl a pokopal poškozenou, která byla tehdy těhotná, tak že jednak otisky prstů na tváři byly delší dobu patrny a že jednak jmenovaná dostala brzy na to bolesti, počala později krvácet, načež došlo u ní k nekomplikovanému potratu dvou- až tříměsíčního plodu, důsledkem čehož byla 5 dnů v nemocničním ošetření.
Podle ustanovení § 132 tr. ř. při ublížení na těle mají poraněného ohledati dva znalci, kteří se mají, popsavše řádně rány, zejména vyjádřit i o tom, která z nalezených poškození na