Input:

R 180/1949 (tr.); Garance

č. 180/1949 Sb. rozh. tr.
Zneužití úřední moci ve smyslu § 101 tr. z. spočívá i v tom, že úředník podá sboru (orgánu) ve věci rozhodujícímu vědomě nesprávnou zprávu nebo vědomě nesprávně informuje tento sbor (orgán) při uplatňování t. zv. poradního hlasu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. června 1949, Zm II 193/49.)
Krajský soud v Ostravě osvobodil obžalovaného dne 28. ledna 1949 od obžaloby pro zločin zneužití úřední moci podle § 101 tr. z. spáchaný podle obžaloby tím, že obžalovaný v rámci své pravomoci jako přednosta referátu ÚNV při vyhotovování zpráv o návrzích národních správců na povolení likvidace živnostenských podniků záměrně působil proti dekretu č. 5/1945 Sb. (§ 22, odst. 4 tohoto dekretu), a to tím, že v nich uváděl vědomě nepravdivé údaje o prosperitě těchto podniků, při čemž si byl vědom, že tím poškozuje stát hmotně a též na jeho právech nehmotných (udržování prosperujících národních správ).
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce, zrušil napadený rozsudek a vrátil věc nyní příslušnému okresnímu soudu v Ostravě k novému projednání a rozhodnutí.
Z důvodů:
Právem namítá zmateční stížnost, že napadený rozsudek právně pochybil, pokud vyloučil vinu obžalovaného, s odůvodněním, že obžalovaný nerozhodoval o likvidaci národních správ, zejména o likvidaci firmy F., ale vyhotovoval jen zprávy o návrzích národních správců na povolení likvidace, o nichž jednal a rozhodoval dvanáctičlenný sbor sekce referátu XXIV ÚNV, v němž měl obžalovaný toliko poradní hlas. Zneužití úřední moci může totiž spočívat v jakémkoli vědomě vadném a poškozujícím úředním úkonu veřejného úředníka, tedy zejména i v podání vědomě nesprávné zprávy (referátu) o stavu věci rozhodujícímu sboru a též ve vědomě nesprávném informování tohoto