Input:

R 179/1950 (tr.); Garance

č. 179/1950 Sb. rozh. tr.
Za zachování bezpečnostních předpisů při provozu živnosti je především odpověden majitel (správce) živnosti.
Majitel (správce) živnosti autodopravní ručí – pokud vozidlo sám neřídí – s hlediska § 335 tr. zák. zpravidla jen za to. že za řidiče ustanovil spolehlivou osobu (culpa in eligendo). Nezjednal-li však nápravu, když si řidič počínal nedbale a majitel (správce) živnosti to mohl při náležité pozornosti poznat, dopouští se i sám nedbalosti ve smyslu § 335 tr. zák. a odpovídá trestně vedle svého zaměstnance.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. ledna 1950, Tz 115/49.)
Národní správce autodopravního podniku obžalovaný A jel nákladním autem tohoto podniku, které řídil jeho zaměstnanec spoluobžalovaný B. Motor vynechával, auto muselo být rozjížděno tahem autobusu a pak se motor zastavil. V autu nebyl akumulátor, proto nebylo možno rozsvítit světla, když auto stálo. Obžalovaní nechali toto auto stát neosvětlené se zablácenými odrazovými skly za tmy uprostřed dosti frekventované silnice, takže na ně narazilo osobní auto. Nárazem utrpěly tři osoby těžké a jedna osoba lehké zranění.
Okresní soud v Kadani uznal na základě tohoto zjištění i obžalovaného A vinným přestupkem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák.
Krajský soud v Karlových Varech vyhověl odvolání tohoto obžalovaného z výroku o vině a zprostil ho obžaloby. K odůvodnění zprošťujícího výroku uvedl odvolací soud, že podle jeho názoru autodopravce, který pověřil řízením auta řidiče z povolání, tedy osobu, která má všechny předepsané zkoušky a tudíž i znalosti, jak co se týče řízení motorových vozidel, tak i pokud jde o dopravní předpisy, nenese trestní odpovědnost za to, že tento řidič – třebas i s jeho vědomím – nechal stát neosvětlené auto na silnici po takovou dobu, že v důsledku setmění se stalo nezpozorovatelným a jiné auto na ně narazilo, při čemž bylo několik osob zraněno.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil tomuto soudu, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z důvodů:
Za zachování bezpečnostních předpisů při provozu živnosti je především odpověden majitel (správce) živnosti.