Input:

R 179/1949 (tr.); Garance

č. 179/1949 Sb. rozh. tr.
Okolnost, že trest těžkého žaláře je vyměřen na doživotí, nebrání uložení vedlejšího trestu na penězích.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. června 1949, Zm II 177/49.)
Krajský soud v Ostravě (jako soud porotní) uznal obžalovaného vinným zločinem zneužití úřední moci podle § 101 tr. z. a zločinem černého obchodu podle § 4, odst. 2, 3 zák. č. 15/1947 Sb., za něž mu vyměřil trest těžkého žaláře na doživotí, neuložil mu však peněžitý trest.
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce a uložil obžalovanému ještě i trest na penězích.
Z důvodů:
Obžalovaný byl uznán vinným zločinem zneužití úřední moci podle § 101 tr. z. a zločinem podle § 1, odst. 1, písm. b), f) a § 4, odst. 2, 3 zák. č. 15/1947 Sb. a odsouzen za to podle § 4, odst. 3 zák. č. 15/1947 Sb. se zřetelem na § 34 tr. z. k trestu těžkého žaláře na doživotí. Vedle tohoto trestu na svobodě mu nebyl uložen trest na penězích. Podle § 6, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. má však soud, odsuzuje-li vinníka pro čin (též pro čin) trestný podle § 4 tohoto zákona, uložit mu vedle trestu na svobodě i trest na penězích podle sazeb tam uvedených. Tento předpis je povahy