Input:

R 177/1949 (tr.); Garance

č. 177/1949 Sb. rozh. tr.
Řízené hospodářství počítá s přebytky předmětů potřeby v kraji jednom pro úhradu potřeby v krájí jiném.
Ustanovení § 4 zák. č. 15/1947 Sb. neváže proto trestnost činu na možnost ohrožení plynulého zásobování obyvatelstva v oblasti spáchaného činu, nýbrž klade důraz na zásobovací poměry obyvatelstva vůbec.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 22. června 1949, Zm II168/49.)
Bývalý krajský soud trestní v Brně uznal dne 9. prosince B 1948 obžalovaného vinným zločinem černého obchodu podle § 4, odst. 2, § 1, odst. 1, písm. a), b) zák. č. 15/1947 Sb. spáchaným zejména tím, že machinacemi s uzávěrkovými listy vyňatými již z oběhu vykoupil na černo 15 vepřů a že 8 vepřů získal pro černý obchod nesprávným účtováním váhy.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného. K jeho námitce, že jeho činnost nemohla ohrozit plynulé zásobování obyvatelstva v oblasti spáchaných činů vzhledem k příznivé situaci ve výkupu dobytka, uvedl nejvyšší soud
v důvodech:
Souvisí s podstatou řízeného hospodářství, že se s přebytky předmětů potřeby v kraji jednom počítá pro úhradu potřeby v kraji jiném. Příznivá situace ve výkupu dobytka v okresech okolí místa spáchaných činů, po případě i příznivá situace v zásobování masem a tuky v tomto kraji nemohla být proto rozhodná při úvaze, zda a jakou měrou obžalovaný ohrozil plynulé zásobování obyvatelstva. Ustanovení § 4 zák. č. 15/1947 Sb., jež je s hlediska námitek rozhodné, ve shodě s