Input:

R 176/1950 (tr.); Garance

č. 176/1950 Sb. rozh. tr.
Pytliactvo podľa §§ 48, 49 zák. č. 225/1947 Sb., o poľovníctve, je dokonané už púhym lovením, teda činnosťou smerujúcou k tomu, aby zverina bola – s porušením cudzieho práva poľovníctva – složená, poranená alebo chytená.
Zákaz reformácie in peius podľa § 95 ods. 2 zák. č. 319/1948 Sb., o zľudovení súdnictva, nebráni odvolaciemu súdu, aby trestnú činnosť podriadil pod správne, hoci prísnejšie ustanovenie zákona.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. januára 1950, Tz II 17/49.)
Obžalovaný nastavil do cudzieho revíru drôtené oká (sľúčky), aby do nich nachytal zajacov a na druhý deň išiel sa presvedčiť, či sa nejaký zajac chytil, ale žiadneho nenašiel.
Okresný súd v Nových Zámkoch odsúdil obžalovaného pre pokus prečinu pytliactva podľa § 65 TRZ a §§ 48, 49 zák. č. 225/1947 Sb., keď na podklade tohto zistenia uznal, že obžalovaný tým se pokusil loviť zverinu.
Krajský súd v Nitre zamietol odvolanie obžalovaného.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre zachovanie zákona podanej generálnym prokurátorom, zrušil oba rozsudky a uznal obžalovaného vinným dokonaným prečinom pytliactva podľa §§ 48, 49 zák. č. 225/1947 Sb. spáchaným vyššie uvedenou činnosťou.
Z dôvodov:
„Loviť“ podľa obecného smyslu slova znamená každú činnosť smerujúcu k tomu, aby zverina bola složená, poranená alebo chytená, bez ohľadu na to, či sledovaný účel bol dosiahnutý alebo nie.
Z toho plynie, že ustanovenie § 48 zák. č. 225/1947 Sb. použitím slova „loví“ prehlasuje už púhe lovenie, teda činnosť smerujúcu k tomu, aby zverina bola složená, poranená alebo chytená, – ak sa to koná porušením cudzieho práva poľovníctva – za dokonaný trestný čin.
Už zo samej povahy veci je bezpochybné, že nastavenie ôk v poľovníckom revíre je činnosťou smerujúcou ku chyteniu