Input:

R 174/1949 (tr.); Garance

č. 174/1949 Sb. rozh. tr.
Technický vedoucí podniku na výrobu léčiv se dopouští nedbalosti ve smyslu §§ 335, 337 tr. z., když trpí, aby výrobu injekčních roztoků prováděla síla odborně nekvalifikovaná.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. května 1949, Zm I 174/49.)
Bývalý krajský soud trestní v Praze uznal dne 12. ledna 1949 obžalovaného vinným přečinem proti bezpečnosti života podle §§ 335, 337 tr. z. spáchaným tím, že jako technický vedoucí podniku na výrobu léčiv trpěl, aby výrobu injekčních roztoků prováděla v podniku síla naprosto nekvalifikovaná.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Nalézací soud shledal zavinění obžalovaného jednak v tom, že jako L technický vedoucí podniku je odpovědný za neodborné a nedbalé výkony podřízených mu zaměstnanců podniku a tudíž i spoluobžalované B, jednak v tom, že trpěl, že tato jako nekvalifikovaná síla prováděla v podniku přípravu injekčních roztoků, a neodstranil ji z tohoto místa ani tehdy, když mu byl hlášen případ jejího hrubého zavinění při výrobě těchto roztoků. Zmateční stížnost se snaží dolíčit, že obžalovaného nestíhá zavinění v těchto směrech, leč marně. Zavinění obžalovaného spočívá v tom, že trpěl,