Input:

R 171/1950 (tr.); Garance

č. 171/1950 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu „veřejný zájem“ ve smyslu § 59 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
Šíření poplašné zprávy namířené proti tvoření jednotných zemědělských družstev je ohrožením důležitého veřejného zájmu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 20. března 1950, Tz I 56/50.)
Okresní soud v Jeseníku uznal obžalovanou – manželku rolníka – vinnou přečinem šíření poplašné zprávy podle § 32 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., který spáchala sdělením nepravdivé poplašné zprávy týkající se tvoření jednotného zemědělského družstva. Soud povolil jí podmíněný odklad výkonu trestu z důvodu § 1 zák. č. 562/1919 Sb.
Krajský soud v Olomouci nevyhověl odvolání veřejného žalobce, pokud se domáhal odsouzení nepodmíněného podle § 59 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb., a odůvodnil toto rozhodnutí tím, že v souzené věci nebyl veřejný zájem dotčen tou měrou, aby bylo nutno vyslovit trest nepodmíněný.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek krajského soudu v uvedeném výroku a vyslovil, že se obžalované podmíněný odklad trestu nepovoluje.
Z důvodů:
Podle § 59 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb. je podmíněné odsouzení vyloučeno u osob, které v době spáchání trestného činu byly starší 18 let, jde-li o přečin nebo přestupek trestný podle tohoto zákona a veřejný zájem vyžaduje výkonu trestu. Zákon blíže neurčuje, co je veřejný zájem, a ponechává rozhodnutí o tom volné úvaze soudu, pokud