Input:

R 171/1949 (tr.); Garance

č. 171/1949 Sb. rozh. tr.
Ke skutkové podstatě zločinu podvodu zfalšováním veřejné listiny podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z. se nevyžaduje, aby zfalšování bylo provedeno tak, aby změna nebyla patrna nebo byla aspoň těžko poznatelná.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. května 1949, Zm 120/49.)
Bývalý krajský soud v Jičíně uznal obžalovaného vinným zločinem podvodu zfalšováním veřejné listiny podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z. spáchaným tím, že na propadlých odběrních poukazech změnil datum jejich platnosti a předložil je za účelem dosažení přídělu zboží.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného. K námitce, že zfalšování bylo provedeno tak neuměle, že nemohlo uvést v omyl, a že ani nebylo přesně zjištěno, zda původní datum bylo přeškrtnuto či jen podtrženo, uvedl