Input:

R 170/1950 (tr.); Garance

č. 170/1950 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu „veřejný zájem“ v ustanovení § 59 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
V době zvýšeného budovatelského úsilí o úspěšné splnění prvého pětiletého plánu nelze připustit, aby hrubými a štvavými výroky směřujícími k podrývání důvěry pracujícího lidu k vládě a jejím opatřením byl zlovolně otřásán jeho pracovní a budovatelský elán.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 20. března 1950, Tz I 37/50.)
Okresní soud v Opavě uznal obžalovaného vinným přečinem pobuřování proti republice podle § 3 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb. a uložil mu podle § 59 písm. b) tohoto zákona trest nepodmíněně.
Krajský soud v Ostravě vyhověl odvolání obžalovaného a povolil mu podmíněný odklad výkonu trestu na zkušebnou dobu dvou roků s odůvodněním, že veřejný zájem výkonu trestu nevyžaduje.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem a prohlásil uložený trest za nepodmíněný.
Z důvodů:
Pokud krajský soud v Ostravě jako soud odvolací povolil obžalovanému podmíněný odklad výkonu trestu, odůvodňuje tento výrok tím, že veřejný zájem výkonu trestu nevyžaduje, poněvadž výroky obžalovaného jako člověka negramotného nelze pokládat za tak závažné a nebezpečné.
Názor odvolacího soudu jest nesprávný, neboť soud si tu správně neujasnil pojem veřejného zájmu ve smyslu ustanovení § 59 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb.
V prvé řadě měl odvolací soud vzít zřetel k závažnosti