Input:

R 17/1949 (tr.); Garance

č. 17/1949 Sb. rozh. tr.
K vyjádření podle § 41, odst. 1 zák. č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, o tom, zda tu jsou závažné důvody účelnosti pro konání společného řízení proti mladistvému a proti pachatelům starším 18 let, je povolán senát okresního soudu pověřený trestním soudnictvím nad mládeží (§ 133, odst 3 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví).
Tím, že zákon č. 319/1948 Sb. vypočítává v § 112 odchylky pro řízení proti mladistvým, nejsou vyloučeny odchylky jiné.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 19. dubna 1949, Nt IV 17/49.)
Okresní prokuratura v Olomouci navrhla dne 10. února 1949 okresnímu soudu v Olomouci podle § 41 zák. č. 48/1931 Sb. společné projednání věci proti mladistvé obviněné pro provinění podle § 3 zák. č. 48/1931 Sb. a § 2 zák. č. 231/1948 Sb. s trestní věcí proti ostatním obviněným pro přečin podle § 2 zák. č. 231/1948 Sb. Vyšetřující soudce předložil spisy senátu okresního soudu v Olomouci, pověřenému trestním soudnictvím nad mládeží, k vyjádření podle § 41, odst. 1 zák. č. 48/1931 Sb. o tom, jsou-li tu závažné důvody účelnosti pro konání řízení společného. Tento senát nepovažoval se příslušným k takovému vyjádření, jež podle doslovu uvedeného předpisu má podat soud mládeže, resp. senát mládeže, protože zákonem č. 319/1948 Sb. byly soudy mládeže a senáty mládeže zrušeny. Podle jeho názoru odpadá toto vyjádření při postupu podle § 41, bdst. 1 zák. č. 48/1931 Sb., který zákonem č. 319/1948 Sb. nebyl zrušen.
Krajský soud v Olomouci, jemuž