Input:

R 167/1950 (tr.); Garance

č. 167/1950 Sb. rozh. tr.
K rozhraničení pokusu a přípravného jednání.
Pachatelé rozhodnutí opustit neoprávněně území republiky jsou vinni pokusem zločinu podle § 40 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, třebaže přijeli do pohraničí jen pátrat po možnostech illegálního přechodu hranic a svůj zločinný podnik chtěli uskutečnit teprve po dalších přípravách podle výsledků tohoto pátrání.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 24. února 1950, Tz I 55/49.)
Okresní soud v Plzni uznal dva obžalované vinnými pokusem zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 8 tr. zák. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb.
Krajský soud v Plzni vyhověl odvolání obžalovaných z výroku o vině a zprostil je obžaloby. Odvolací soud vycházel rovněž ze zjištění, že obžalovaní byli rozhodnuti illegálně opustit území republiky, měl však za to, že jednání obžalovaných nedostoupilo ještě stadia pokusu. Zjistil totiž, že obžalovaní přijeli do pohraničí zatím jen za účelem pátrání po možnostech illegálního přechodu hranic, že svými dotazy se stali podezřelými, pročež upustili od dalšího pátrání a chtěli se již vrátit do svého bydliště, když byli zatčeni.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek krajského soudu a vrátil věc tomuto soudu, aby o odvoláních znovu jednal a rozhodl.
Z důvodů:
Odvolací soud považuje zjištěné jednání obžalovaných toliko za beztrestné přípravné jednání, neboť prý zlý úmysl nedošel v podniknuté činnosti zřetelného vyjádření, a to již proto, že tento úmysl měl být podle okolností uskutečněn teprve později po delší přípravě a nikoliv bezprostředně v souvislosti s touto činností.
Ale i odvolací soud usoudil, že si obžalovaní opuštění republiky uvážili a umínili aspoň pro případ, pokud shledají pro jeho provedení příznivé předpoklady (§ 1 tr. zák.).
Za předpokladu zlého úmyslu obžalovaných opustit republiku je I však rozhodnutí krajského soudu jako odvolacího soudu