Input:

R 164/1949 (tr.); Garance

č. 164/1949 Sb. rozh. tr.
Vodič motorového vozidla musí jazdu zvoľniť a vozidlo prípadne i zastaviť vždy, kedykoľvek treba zvýšenej opatrnosti, aby bezpečnosť osôb a majetku nebola ohrožená.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. marca 1949, Zm 229/48.)
Obžalovaný išiel ako vodič autom za veľmi zlého počasia, keď viditeľnosť bola minimálna, lebo bola fujavica, hmla a padal hustý sneh, rýchlosťou 25–30 km za hodinu; tým sa stalo, že pri predbiehaní naloženého povozu narazil autom na guľatinu z povozu vyčnievajúcu, tato prerazila karosériu auta a pritľačila v aute sediacu poškodenú, ktorá utrpela ťažké zranenie a podľahla mu.
Bývalý Hlavný súd v Bratislave zmenil rozsudok prvého súdu a uznal obžalovaného vinným prečinom podľa §§ 290, 291 TRZ.
Najvyšší súd zamietol zmätočnú sťažnosť obžalovaného.
Z dôvodov:
Obžalovaný namieta, že stanovisko napadnutého rozsudku, že mal zachovať rýchlosť primeranú danej situácii, ba že mal aj povinnosť vôbec ďalej neisť, je príliš rigorózne, a nie logické, lebo v kritickej dobe išiel rýchlosťou približne 25 km za hodinu; rýchlosť snížil o 10 km od prípustnej rýchlosti a keď pri tejto sníženej rýchlosti pozoroval cestu a terén pred sebou, zachoval ako vodič motorového vozidla najväčšiu starostlivosť a opatrnosť. Nemožno mu prisvedčiť.
Stanovisko odvolacieho súdu je v súhlase s predpisom § 106, ods. 4 vl. nar. č. 203/1935 Sb. Toto ustanovenie v svojej konečnej generálnej klauzule nariaďuje, že bez ohľadu na prípady uvedené v odsekoch 1 až 3 treba jazdu zvoľniť a vozidlo, prípadne aj motor zastaviť, ak je to potrebné pre zabránenie nehode a vôbec vždy, kedykoľvek treba zvýšenej opatrnosti, aby bezpečnosť osôb a majetku nebola ohrozená.
Taká potreba zvýšenej opatrnosti nastala akiste práve s súdenom prípade, kedy podľa zistenia odvolacieho súdu bolo veľmi zlé počasie, viditeľnosť